Vanuit het lidmaatschap van de BNA is oosterlaan | architectuur & vormgeving in contact gekomen met andere kleine architectenbureaus in de regio Rijnmond. Zo is XS-Rijnmond ontstaan; een kenniscluster voor eigenaren van kleine architectenbureaus. Het netwerk komt eens per maand bijeen en heeft tot doel het uitwisselen en vergroten van professionele kennis.

De leden van XS-Rijnmond werken voortdurend aan kwaliteitswaarborging en -verbetering en laten zich jaarlijks interviseren. Bovendien gaan zij twee maal per jaar op excursie.


Anno 2013 leunt XS-Rijnmond op twee pijlers:

  1. Permanente BeroepsOntwikkeling (PBO): invulling geven aan de invulling van de PBO middels actieve kennisuitwisseling tussen de leden onderling, excursies en inkopen van kennis;
  2. Streven naar en toezien op een kwalitatieve bedrijfsvoering. Voorheen middels jaarlijkse TNO audit, inmiddels middels een systeem van onderlinge intervisie. De kwaliteitscriteria zijn opgezet door XS-Rijnmond.

Voor meer informatie, zie www.xs-rijnmond.nl

heeft u een vraag?

Not readable? Change text.