• verborgen problemen ontdekken ?
  • snel schade vaststellen ?
  • opsporen van vocht en lekkages ?
  • energieverlies en slechte isolatie identificeren ?
  • elektrische defecten en oververhitting opsporen ?
  • vloerverwarming opsporen ?
  • klimaatplafonds inspecteren ?

Verhuur warmtebeeldcamera! Voor meer informatie, lees hier onze flyer!

Het energieaanbod neemt af en de energieprijzen stijgen. Daarnaast stellen het Bouwbesluit en de EPC grenswaarden van april 2012, hoge eisen ten aanzien van energiezuinigheid. In januari 2015 zullen de eisen wederom aangescherpt worden. Nieuwbouwwoningen moeten dan een EPC (energieprestatie coëfficiënt) halen van 0,4 en de eisen voor de Rc waarden van de thermische schil van een gebouw worden ook verzwaard. Voor gebouw- en woningeigenaren is het dan ook belangrijk om kritisch te kijken naar het energieverbruik van hun nieuw te bouwen gebouw. Van aannemers wordt daardoor verwacht dat de door hun gebouwde bouwwerken zo min mogelijke warmteverliezen opleveren. Met het gebruik van een warmtebeeld camera kunt u al tijdens het bouwproces de kwaliteit van de thermische schil beoordelen.

Ook voor de bestaande bouwvoorraad zijn er veel voordelen te behalen. Door het opsporen van warmtelekken en koudebruggen in de thermische schil van het gebouw, kan een goed advies worden gegeven om het energieverlies te beperken en het comfort te verhogen.

Met een infraroodcamera of te wel een warmtebeeldcamera is het mogelijk om warmteprestaties van een gebouw direct in beeld te brengen. De camera neemt nauwkeurige temperatuurmetingen en legt dit automatisch vast in een eenvoudig te generen rapportage.

Ontwerpers en aannemers moeten zich gezamenlijk sterk maken voor het energetisch verbeteren van de bouwvoorraad. oosterlaan | architectuur & vormgeving wil graag een concrete bijdrage leveren aan het ‘bewuste bouwen en verbouwen’. Daarom hebben wij geïnvesteerd in de aanschaf van de Flir E30 infraroodcamera en U kunt deze huren!

Participatie project Energieke Regio

oosterlaan | architectuur & vormgeving maakt onderdeel uit van het initiatief Energieke Regio. Energieke Regio verzorgt een laagdrempelige Quickscan voor bedrijven en instellingen om inzicht te geven hoe zij energie kunnen besparen en wat de bijkomende financiële voordelen zijn. Met name bij bedrijven en instellingen liggen grote kansen om zuiniger met energie om te gaan.

Tijdens een Quickscan wordt o.a. het temperatuurverloop onderzocht, het verbruik van de verlichting gescreend en wordt onnodig energieverbruik opgespoord. Dit zijn bijvoorbeeld apparaten, ventilatoren en pompen die onnodig aanstaan.

Daarnaast worden de mogelijkheden voor zonnepanelen onderzocht en vindt er een brainstorm plaats met de huisinstallateurs over aanpassingen van regelingen en andere vormen van energiebesparing.

Het doel is dat de aanpassingen die worden geadviseerd in circa twee jaar terug te verdienen zijn, inclusief de kosten van de QuickScan. De rapportage biedt namelijk inzicht in de grote verbruiksposten, noemt de best lonende aanpassingen met een raming van de kosten, de terugverdientijd en stelt vervolgonderzoeken naar kansrijke grotere aanpassingen voor. Die kunnen nóg grotere besparingen opleveren of zelfs tot duurzame energieproductie leiden.

Voor meer infomatie: www.energiekeregio.nl

heeft u een vraag?

Not readable? Change text.