Sinds maart 2009 is oosterlaan | architectuur & vormgeving lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

De BNA is de brancheorganisatie van architectenbureaus. Het doel van de beroepsvereniging is het stimuleren van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de deelnemende architecten.

De BNA heeft verschillende werkterreinen, architect & maatschappij, markt & bedrijf en product & proces. Binnen deze werkterreinen kunnen de leden advies inwinnen bij de BNA, maar ook door de gezamenlijke input van kennis wordt het vakmanschap van de hele Nederlandse architectenwereld op niveau gehouden.

Voorwaarden om lid van de BNA te zijn:

Om lid te mogen zijn van de BNA is een inschrijving bij het Architectenregister noodzakelijk. Het Bureau Architectenregister is de officiële instantie die het bij de wet ingestelde Architectenregister beheert, aangewezen door het Ministerie van VROM. Het doel van de wet ter bescherming van de architectentitel is drieledig:

  • voldoende opleiding van de architect waarborgen voor vakbekwaam verrichten van de werkzaamheden, na 2014 is voor inschrijving ook een tweejarige periode van beroepservaring vereist;
  • bescherming van de consument/opdrachtgever: door het inzien van het architectenregister is direct te zien of een te kiezen persoon in het register staat ingeschreven;
  • de positie van de Nederlandse architecten ten opzichte van hun Europese collega’s versterken.
heeft u een vraag?

Not readable? Change text.