In Uncategorized

Per 1 januari is er veel veranderd op het gebied van energieprestatie. Wanneer u vanaf nu een nieuw huis laat bouwen of een utiliteitsgebouw, moet u rekening houden met verhoogde minimale isolatie-eisen en een gedaalde EPC eis.

De energieprestatiecoëfficient (EPC) vertelt hoe energiezuinig uw woning is. Voor woningen zal de EPC waarde moeten voldoen aan 0,4 in plaats van 0,6. Voor utiliteitsgebouwen hangt de nieuwe eis af van de functie van het utiliteitsgebouw.

Naast de gedaalde EPC eis, zijn ook de minimale isolatie-eisen aangescherpt.

Voor nieuwbouw geldt:

  • Gevels: Rc-waarde van minimaal 4,5 m2K/W
  • Daken: Rc-waarde van minimaal 6,0 m2K/W
  • Vloeren: Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W (ongewijzigd)
Hoe bij nieuwbouw te voldoen aan een EPC van 0,40?

Bij het aanvragen van een vergunning voor het bouwen van een nieuw huis of bedrijfspand, zal bij de aanvraag aangetoond moeten worden dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. oosterlaan | architectuur & vormgeving werkt voor dit soort onderdelen van een vergunningaanvraag samen met adviesbureaus op het gebied van bouwfysica en installaties. Samen met hen wordt in de ontwerpfase rekening gehouden met de benodigde maatregelen om aan de eisen te voldoen.

Aan wat voor soort maatregelen kan je dan denken? Op de website van Uniec2 worden een aantal concepten opgenoemd; een basis concept, een comfort concept, een all-in-one concept, een solar concept, een all electric concept, en een passief concept.

Lees op de volgende link meer over de concepten:

Recommended Posts
heeft u een vraag?

Not readable? Change text.