In Uncategorized

In de week van 9 tot 13 februari was in zowel de Heraut als Hart van Holland een stuk te lezen over de Componistenbuurt.

oosterlaan architectuur & vormgeving en aannemersbedrijf Batenburg maken zich al enkele jaren sterk voor de Componistenbuurt. De wijk lijkt toe te zijn aan een opwaardering. Zeker na de komst van het HSL-tracé. De wens is vooral de huizen in de blokken weer een meer uniforme uitstraling te geven. Er werd wat gepeild in de wijk en zo kwam de vraag naar dakopbouwen naar boven. oosterlaan architectuur leverde een ontwerp aan en Batenburg verzorgde de constructieve en financiële haalbaarheid. Helaas past een dakopbouw echter niet in het huidige bestemmingsplan.

Zoals te lezen is in de krantenartikelen, is het merendeel van de bewoners een voorstander van het realiseren van een dakopbouw of heeft men geen bezwaar tegen de realisatie door anderen in de wijk.  Door actieve bewoonster Esther Zonneveld werd dit aangetoond doordat zij 126 handtekeningen ophaalde en deze aan wethouder Jeroen Heuvelink overhandigde.

Wij duimen met de bewoners mee dat de gemeente de wens van de buurt mee zal nemen in het nieuwe bestemmingsplan waar de gemeente op dit moment aan werkt.

Dakopbouw

 

Recommended Posts
heeft u een vraag?

Not readable? Change text.