In Uncategorized

Het verlaagde btw-tarief op renovatie en onderhoud wordt verlengd en blijft van kracht tot eind 2014. Eerder was afgesproken dat deze regeling tot maart 2014 zou duren.

Wat houdt de regeling precies in?
De 6% regeling is van toepassing op renovatie en herstel van woningen die ouder dan 2 jaar zijn, met uitzondering van materialen. Architecten mogen dit verlaagde tarief ook toepassen en wel op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers met als voorwaarde dat zij daarbij de renovatie van de woning begeleiden. De opdracht moet zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en voor 31 december 2014. Als dit het geval is, mogen architecten voor de gehele opdracht, dus ook ontwerp en advies, 6% BTW rekenen.

Met de term ‘begeleiden van de renovatie van de woning’ wordt bedoeld dat architecten en dergelijke ondernemers naast het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen ook begeleidende werkzaamheden verrichten zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van de aanbesteding van de renovatie (gunning), de controle op de uitvoering van de renovatie, de directievoering rondom de renovatie en de oplevering van de renovatie.

Recommended Posts
heeft u een vraag?

Not readable? Change text.